HISTÓRIA PROGRAMU


Cena Embraco za ekológiu 2008/2009

 

grafika1.jpgV prvom ročníku grantového programu vybrala komisia spomedzi ôsmych projektov základných škôl štyri projekty, ktorým sa udelil grant v požadovanej výške.

Medzi ocenenými školami boli:


ZŠ Nad Medzou s projektom „Regionálny náučný chodník“

Projekt bol zameraný na vytvorenie náučného chodníka nielen pre potreby školy, ale aj pre širokú verejnosť. Vznikla tak príjemná oddychová zóna, ktorá má využitie aj ako učebňa v prírode.

Cieľom bolo zviditeľnenie a starostlivosť o vzácne netradičné druhy drevín, ktoré sa nachádzajú v priestoroch školy a tiež oživenie, zveľadenie a prinavrátenie života do areálu školy.


ZŠ Ul. Ing. Kožucha s projektom
„Ak sa teraz naučíme poznať a chápať prírodu, v dospelosti ju budeme vedieť chrániť...“

Projekt pozostával z dvoch osláv významných dní:

Svetový deň vody – Zážitkové dopoludnie s výsadbou vlastných stromčekov, čistením studničky, čistením brehov Hornádu ...

Deň Zeme – škola otvorí svoje brány verejnosti. Deň plní zábavy i hier s praktickými činnosťami v duchu environmentálnej výchovy.


ZŠ Levočská ulica s projektom „Skúsme to spolu“

Cieľom projektu bolo zaangažovať mládež do separovania odpadu na škole, vytvoriť ekohliadky, aktivistov, žiackych lektorov, propagovať a organizovať ukážky chodu separovania odpadu v škole školám, MŠ, organizáciám, firmám, ...

Prispieť tak s zlepšeniu životného prostredia znížením komunálneho odpadu separovaním a vybudovať aktívny prístup s separovaniu a návyk triediť odpad.


ZŠ Lipová ulica s projektom
„Motýlí dotyk Zeme“

Cieľom projektu bolo vytvoriť náučno – oddychové ekozóny v objekte školy. Výsledkom bude upravené átrium, vstupný priestor do školy a harmonicky zakomponované ekozóny  v školskej záhrade.

Žiaci budú mať možnosť pretvárať životné prostredie a prírodu vo svojom okolí – čo bude vplývať na estetické a environmentálne cítenie a rozvoj emocionálnej zrelosti žiakov.

 

Na stiahnutie:

Realizácia víťazných projektov – 1. ročník

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.