HISTÓRIA PROGRAMU


Cena Embraco za ekológiu 2009/2010

 

grafika2.jpg

Druhý ročník Ceny Embraco za ekológiu sa niesol v myšlienke spoločného projektu všetkých základných škôl v Spišskej Novej Vsi pre miestnu zoologickú záhradu. Okrem tohto spoločného projektu získali grant aj dva samostatné projekty škôl.

Boli to:


ZŠ Z. Nejedlého s projektom „Vtáčie mestečko – náučno-relaxačná zóna“

Cieľom projektu bolo vytvorenie náučno-relaxačného centra so zeleňou, vtáčími búdkami s priestorom na pozorovanie a prikrmovanie vtákov a relaxáciu po edukačnom procese. 

Vytvoril sa tak priestor, ktorý bude otvorený pre žiakov a širšiu verejnosť z okolia. Zásadným významom projektu bol hlavne environmentálny a spoločenský rozmer s výhodou dobrej a dlhodobej investície do zelene pre širokú verejnosť s plánom dlhodobého využívania počas i po školskom vyučovaní. 


ZŠ Nad Medzou s projektom:
„Učme a tvorme v prírode“


Projekt bol zameraný na možnosť vzdelávania nielen v triede, ale aj v prírode, ktorá obklopuje školu. Cieľom projektu bolo oživiť, skultúrniť a priblížiť prírodu ako aj jej význam vo vzdelávacom procese pre čo najväčšiu cieľovú skupinu.

Jedným z hlavných zámerov bolo aj vybudovanie kompostoviska a malej prírodnej záhrady, ktoré tak tvoria ucelený celok a tým sa nadviazalo na ďalšiu časť už existujúceho regionálneho náučného chodníka. 


Spoločný projekt všetkých základných škôl pre ZOO v Spišskej Novej Vsi


Projekt bol súčasťou spoločného projektu základných škôl v Spišskej Novej Vsi, zameraný na pomoc miestnej ZOO.

Cieľom bola revitalizácia vstupných priestorov ZOO, oživiť, skultúrniť a priblížiť prírodu ako aj jej význam vo vzdelávacom procese pre čo najväčšiu cieľovú skupinu. Vybudoval sa drevený prístrešok slúžiaci ako učebňa v prírode pre žiakov I. a II. stupňa, školské kluby detí, materské školy, ale aj záujemcov z radu verejnosti a rodičov. 

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.