HISTÓRIA PROGRAMU


Cena Embraco za ekológiu 2010/2011

 

grafika3.jpg

Tretí ročník Ceny Embraco za ekológiu priniesol novinku v podobe zapojenia všetkých škôl v okrese Spišská Nová Ves, čím sa zvýšila konkurencia a tým aj kvalita podaných projektov, no v neposlednom rade hlavne rôznorodosť. V tomto ročníku získali Cenu Embraco za ekológiu štyri projekty.


Boli to:


ZŠ Levočská s projektom: „Z krtkovho kopčeka EKOhrad“


Cieľom projektu bolo prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania zapojiť mladú generáciu do triedenia odpadu v školskej záhrade a pokračovať tak v separácii odpadu v rámci celej školy. Privádzať deti k pochopeniu potreby ochrany prírody a separovania. Vytvorenie ekohliadok a umožnením realizácie premeny dopadu na výrobok využiteľný v praxi napomohol k cieľu projektu.

Hlavným zámerom bolo tiež spolupracovať so širokou verejnosťou – informovať o problematike separovania odpadu, prizývať deti z iných škôl, rodičov, dôchodcov a prezentovať im chod triedenia odpadu v školskej záhrade a trvalý prístup k separovaniu odpadu a k ochrane životného prostredia.


ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany s projektom: „Naša prírodná záhrada“


Cieľom projektu bolo vytvoriť prírodnú záhradu s náučných chodníkom, arborétom a škôlkou drevín. Stabilné, pekné, pestré, zaujímavé a úrodné ekosystémové plochy: jazero, potôčik, lúku, les, kroviny, medze, bylinnú špirálu a sad.

Vytvorili sa tak podmienky a prostredie pre obrovské množstvo bytostí rôzneho druhu, obrovské množstvo farieb, tvarov, zvukov a vôní, ktoré podporujú tvorivé a pozitívne ľudské myslenie a estetické cítenie detí a dospelých.


ZŠ Ing. O. Kožucha s projektom: „Príroda je otvorená kniha, naučme z nej žiakov čítať“


Cieľom projektu bolo zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti a žiakov, vyvolať zmenu v spôsobe správania v prospech trvalo udržateľného života a tiež participovať na zveľaďovaní životného prostredia vlastnou prácou, ktorá dlhodobo ovplyvní život a kvalitu miesta.

Projekt pozostával z niekoľkých akcii ako oslava Dňa Zeme, EKO divadielko, Jar v záhrade či Letné slávnosti v záhrade.


ZŠ Lipová s projektom:
„Ekoostrov detskej radosti“


Cieľom bolo vytvoriť náučné, oddychové a zábavné prírodné ekoostrovy v objekte školy, čím sa prinavrátil život do týchto priestorov.

Výsledkom bolo upravené átrium – priestor v základnej časti školy, kde sú harmonicky zakomponované náučno – oddychové a zábavné ekoostrovy radosti, ako aj „prírodné environmentálne žiacke laboratórium“ v škole.


Na stiahnutie:

Realizácia víťazných projektov – 3. ročník

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.