HISTÓRIA PROGRAMU


Cena Embraco za ekológiu 2013/2014

 

cena-embraco-za-ekologiu.jpg

Do 6. ročníka Cena Embraco za ekológiu sa svojimi projektmi zapojilo 7 základných škôl a 4 materské školy.  Prioritnou témou pre základné školy bola Mládež ako dobrovoľníci v regióne a materské školy mali zameranie na Poznávanie a ochranu prírody.


Víťazi v kategórii Základné školy:


 
ZŠ Levočská s projektom „Ekoremeselníci“

Prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania plánujú poznávať ekopoľnohospodárstvo a ľudové tradície, ako napríklad zelinkárstvo, mydliarstvo, včelárstvo.  Pokúsia sa tak zapojiť mladú generáciu na Spiši do aktivít súvisiacich s ochranou životného prostredia. Dobrovoľníckou činnosťou na ekofarme budú taktiež pestovať pozitívny vzťah k využívaniu bioproduktov.


ZŠ Spišské Vlachy s projektom „Poďme zažať hviezdy“

Dobrovoľníckou činnosťou chcú žiaci v rámci tohto projektu zrevitalizovať židovský cintorín vo svojom meste. Vyčistia náhrobné kamene, pomníky, vytvoria pamätné a informačné tabule v meste. Svoje aktivity zhrnú do publikácie o histórii a osude Židov, ktorú si sami pripravia.


ZŠ Hutnícka s projektom „Zničme škodné rastlinstvo – zachránime sídlisko“

Žiaci na sídlisku Západ 1 majú v pláne v rámci projektu zmapovať invázne druhy rastlín v okolí školy a zahájiť aktivity s ich likvidáciou. Zároveň budú o svojich aktivitách informovať žiakov a širokú verejnosť a prípadne ich do samotnej činnosti aj zapájať.

 

6. Ročník programu bol obohatený aj o špeciálnu Cenu Tímu dobrovoľníkov Embraco. Jej víťazom sa stala:


ZŠ sv. Cyrila a Metoda s projektom „“

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je zrevitalizovať miesto na duševný relax pre širokú verejnosť. Žiaci budú ako dobrovoľníci opravovať okolie kaplnky sv. Anny, vytvoria pri nej oddychovú zónu a spríjemnia tak chvíle obyvateľom aj turistom, ktorí ku kaplnke v budúcnosti zavítajú.

 

cena-embraco-za-ekologiu-2.jpg

Víťazi v novej kategórii materské školy:


MŠ S. Tomašika s projektom „Hravo zdravo – cestou necestou“

Zámerom projektu je vytvorením záhona a prírodného chodníka na školskom dvore viesť deti k uvedomeniu si potreby ochrany prírody.


MŠ  Hanulova s projektom „Štvorlístok na výlete“

Cieľom tohto projektu je umožniť deťom čo najväčší kontakt s prírodou, spojený s aktívnym pohybom a hrami, poukázať na krásy prírody a život v nej.

 

chodnik-ms-slovenska-ulica.jpg

MŠ  Slovenská s projektom „Chodníčkom ku okrídleným kamarátom“

Prostredníctvom vytvorenia prírodného chodníka budú mať deti možnosť poznávať druhy vtákov, ich spôsob života priamo na školskom dvore .


MŠ  Stolárska s projektom „Rytmus prírody v zelenom átriu“

Výsledkom projektu bude náučno-relaxačné prostredie s kvetinovými, bylinnými záhonmi, mini arborétum, v ktorom zážitkovým učením získajú deti nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti o ochrane životného prostredia.

cena_za_ekologiu4.jpg

 

Na stiahnutie:

Realizácia víťazných projektov - 6 ročník

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.