HISTÓRIA PROGRAMU

plagat2015-1.pngCena Embraco za ekológiu 2014/2015

Do 7. ročníka Cena Embraco za ekológiu sa svojimi projektmi zapojilo 10 základných škôl a 4 materské školy.  Prioritnou témou pre základné školy bola Minimalizácia tvorby odpadu a druhotné využitie surovín a materské školy mali zameranie na BIO do škôlok. 

Víťazi v kategórii základné školy:

ZŠ Spišské Vlachy s projektom

„MINI(malizácia) odpadu –

MAXI(malizácia) štebotu“

Popri originálnych nápadoch na recykláciu aj školských potrieb sa projekt základnej školy zo Spišských Vlach zameria na vytvorenie podmienok na návrat operencov do areálu školy a zlepšenie stravovacích návykov detí.

ZŠ Z. Nejedlého, SNV s projektom „Ekolesá“

S unikátnou myšlienkou, ktorá sa už dlho núkala využiť, prišli žiaci v rámci projektu Ekolesá. Nechali sa inšpirovať neďalekou skládkou starých pneumatík a zamerajú sa na ich využitie pri tvorbe vol'no-oddychovej zóny - hravého funkčno-náučného centra s preliezačkami, kvetinovými aranžmánmi a informačnou knihou.

ZŠ Povýšenia sv. kríza, Smižany s projektom „Zdravo a Hravo“

Smižianska  základná škola chce v rámci svojho projektu obnoviť historickú pivnicu vo svojom areáli a skladovať v nej žiakmi vlastnoručne vypestované ovocie a zeleninu. O štvrtej ocenenej škole rozhodovali prítomní účastníci na utorňajšom vyhlasovaní výsledkov. Zahlasovali za projekt, ktorého prezentácia ich najviac zaujala.

ZŠ Komenského, SNV s projektom „Druhá šanca pre odpad“

Táto základná škola získala grant na realizáciu projektu vďaka hlasovaniu prítomných na Slávnostnom vyhlásení víťazov, ktorí mali možnosť vybrať najlepšiu prezentáciu a teda výnimočne štvrtú základnú školu, ktorá sa tak zaradila medzi víťazov ročníka.  Cieľom projektu je vytvoriť oddychovú zónu z odpadu, zaviesť' tradíciu výroby z odpadového materiálu. 

Víťazi v kategórii materské školy:

plagat2015-2.pngMŠ Lieskovany s projektom

„Záhrada maškrtných trpaslíkov“

Cieľom projektu je obnova zelene školskej záhrady a vytvorenie príjemného a estetického prostredia pre pohyb, relaxáciu a nadobúdanie nových poznatkov prostredníctvom ekohier.

MŠ  Krompachy s projektom

„Nápady vtáčika zelenáčika“

Cieľom projektu detí z Krompach je vytvoriť prírodné centrum ako zdroj učenia a relaxácie, kde budú deti pozorovať, skúmať, objavovať, experimentovať a hľadať súvislosti prírodných javov.

MŠ  Letanovce s projektom „Letanovský detský raj“

Projekt je zameraný na vytvorenie náučno – oddychových ekologických zón, s využitím prvkov permakultúry a odpadového materiálu na voľnej trávnatej ploche školského dvora.  Zapojením rodičov a zamestnancov MŠ do jednotlivých prác a získavania prírodného a odpadového materiálu rozšíriť v areáli školy biodiverzitu a zvýšiť environmentálne povedomie.

MŠ Rudňany s projektom „Veselá dobrodružná cesta za poznaním“

V rámci projektu navštívia deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z Rudňan biofarmu Afra na Odorici.  Cieľom je tak zážitkovým učením rozvíjať vedomosti o zdrojoch potravín, poznávať zvieratká, sady, záhrady, rastlinky a produkty, ktoré sa z nich vyrábajú. Tým zároveň prispievať k upevňovaniu imunity a rozvíjať telesný pohyb detí.

plagat2015-3.png

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.