HISTÓRIA PROGRAMU

plagat2016-1.pngCena Embraco za ekológiu 2015/2016

Ôsmy ročník Ceny Embraco za ekológiu priniesol VODU NAD ZLATO, ako prioritnú tému pre materské školy a OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE pre základné. Spolu sa do tohto ročníka prihlásilo 7 projektov.

Víťazi v kategórii základné školy:

ZŠ Ing. O. Kožucha s projektom „Zmeň svoje myslenie, zmenia sa aj Tvoje činy“

Zámerom projektu bolo zážitkovou formou využiť praktické zručnosti o problematike obnoviteľných zdrojov, a to konkrétne pri zostrojovaní konkrétnych výrobkov – solárny varič, solárna chladnička, solárna sušička.

plagat2016-1x.png

ZŠ Z. Nejedlého, SNV s projektom „Slnečná sprcha“

Autori tohto projektu sa rozhodli poukázať na jeden z najväčších globálnych problémov - zmenšujúce sa zásoby fosílnych palív, Hlavným cieľom projektu preto bolo vytvorenie ,,slnečnej sprchy,, v exteriéri školy, ktorá bude slúžiť žiakom, športovcom nielen na sprchovanie, ale aj ako názorná učebná pomôcka.

ZŠ Nad Medzou s projektom „Bylinková slávnosť“

Cieľom projektu bolo rozšíriť a dotvoriť už existujúci náučný chodník o liečivý bylinkový záhon a následné poukázanie na efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie, vďaka využitiu solárneho parabolického variča na prípravu bylinkovej čajovne.

ZŠ Kluknava s projektom „Ako rastie jedlo“

Podstatou projektu bolo vytvorenie prostredia, ktoré bude slúžiť vyučovaniu, mimoškolským aktivitám, oddychu a stretávaniu sa všetkých skupín, ktoré budú participovať na projekte. Filozofiou projektu je vytvoriť školskú záhradu tak, aby spĺňala ekologické, výučbové a estetické požiadavky.

Víťazi v kategórii materské školy:

plagat2016-2.pngMŠ Ružová, Smižany s projektom „Kráľovstvo života“

Zámerom projektu bolo vybudovaníe oddychovo relaxačnej zóny, kde budú deti priamo poznávať kolobeh vody v prírode, získajú vedomosti o vlastnostiach vody, vedomosti o starostlivosti o zeleň. Oddychovo relaxačná zóna bude pozostávať z uceleného komplexu. Jeho ústrednou časťou bude veľký monolitný kameň, okolo ktorého bude šesť vŕbových tunelov. Z každého tunela bude prístup k jednej z častí oddychovej zóny, t.j. k miniparku s kvitnúci kvetmi a bylinkami, k jazierkam, k vŕbovým stavbám, k zberným nádobám na dažďovú vodu. Názov „Kráľovstvo života“ ukrýva v sebe „život“ vodu, zeleň, ako symbol pre ďalší život všetkého živého.

 

plagat2016-2x.png

MŠ Tehelná s projektom „Pozorujeme silu vody“

Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie prostredia pre pozorovanie vody, získavanie vedomostí o kolobehu prírody a formovanie vzťahu detí k ochrane životného prostredia.

 
2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.