Harmonogram 8. ročníka grantového programu

December 2015

Vyhlásenie grantovej výzvy

Február 2016

Školenie pre pedagógov k prioritnej téme ročníka

29. február 2016

Posledný možný termín na podanie projektu

Marec/Apríl 2016

Slávnostné vyhlásenie víťazov pre 8. grantový ročník

Apríl – December 2016

Realizácia víťazných projektov

Október 2016

Zaslanie priebežnej správy o realizácii projektu

November/December 2016

Záverečné prezentácie zrealizovaných projektov

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.