HISTÓRIA PROGRAMU


Cena Embraco za ekológiu 2012/2013

 

grafika4.jpg

o 5. ročníka Cena Embraco za ekológiu sa svojimi projektmi zapojilo 9 základných škôl a 2 materské školy.  Prioritnou témou pre základné školy bolo šetrenie energií a materské školy mali zameranie na separovanie odpadu.


Víťazi v kategórii Základné školy:


 
ZŠ Lipová s projektom „Ekovláčik-energeťáčik“

Cieľom žiakov a učiteľov bolo vybudovať drevený ekovláčik, ktorý bude slúžiť na vyučovanie o separácii, odpadové koše z plastových fliaš a ozdobné ploty z PET fliaš, tvorba veľkoplošných obrazov z PET fliaš a iného odpadového materiálu, ktoré budú slúžiť ako ekopanely v priestoroch školy a jej okolia.


ZŠ Hutnícka s projektom „Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje“

Cieľom tohto projektu bolo oboznámiť žiakov i širokú verejnosť s tým, prečo je nutné šetriť energiu a s možnosťami, ako šetriť elektrickú energiu nielen v škole, ale aj v domácnostiach a prispieť tak k šetreniu životného prostredia.


ZŠ Spišské Vlachy s projektom „Zhasni a uvidíš Slnko“

Zníženie energií na škole táto škola predstavila výmenou starých žiaroviek za úsporné, v priestoroch kde bol nedostatok svetla zavedením automatického osvetlenia, znížením teploty v budovách školy a maximálnym využitím denného svetla na úkor umelého osvetlenia.

5. Ročník programu bol obohatený aj o špeciálnu kategóriu EKOBOJOVNÍK, o víťazovi ktorej rozhodli účastníci Slávnostného vyhlásenia výsledkov.

 

Víťaz v špeciálnej kategórii EKOBOJOVNÍK


ZŠ Letanovce s projektom „Voda nad všetky poklady sveta“

Tvorcom tohto projektu sa podarilo ponúknuť žiakom  vzdelávacie programy, workshopové aktivity orientované na problematiku šetrenia vody v školských zariadeniach a domácnostiach.

 

grafika4.jpg

Víťazi v novej kategórii materské školy:


MŠ Jilemnického s projektom „Svietime a šetríme“

Projekt bol zameraný na úsporu elektrickej energie v Materskej škole zavedením ekologického osvetlenia úspornými žiarivkami.

 

MŠ Gorazdova s projektom „Štvorfarebné kráľovstvo“

Cieľom bola konkrétna realizácia separácie zberu, prehĺbenie kladného vzťahu rodičov a detí k prírode, jej ochrane, realizácia enviromentálnej učebne v prírodnom prostredí.

2012 © Embraco. Powered by K_CORP. Všetky práva vyhradené.